لاغری با رژیم غذایی اتکینز

پارسینه : رژیم اتکینز (AtkinsDiet) یک رژیم با کربوهیدرات پایین است که اینرژیم را دکتر رابرت اتکینز، برای کنترل وزن خود ایجاد کرد.

این رژیم بسیار موفقیتآمیز بود، به طوری که وی چندین کتاب در این مورد منتشر کرد و امروزه این رژیم به"رژیم انقلابی" معروف است. به گفته ی دکتر اتکینز، این رژیم، سیستممتابولیسم بدن را به نحوی تغییر می دهد که بدن، به جای کربوهیدرات، چربی بسوزاند.

بدین ترتیب، بدن چربی خود را از دست می دهد و باعث افزایش سلامتی قلب نیز می شود.رژیم اتکینز، رژیمی نسبتاً راحت است و موثر، اما به شرطی که واقعاً به آن عمل کردو طبق برنامه پیش رفت. این رژیم را داشته باشید تا به وزن ایده آل خود برسید.

چگونه

1- وارد فاز مقدمه شوید. فاز مقدمه ی رژیم، 2 هفته ی اولی است کهشما رژیم اتکینز را دارید. این مدت شامل کم کردن همه ی کربوهیدرات ها به مقدار 20 گرماست که این کار باعث "شوکه” شدن بدن شده و شروع به چربی سوزی می کند، چون مقدارکربوهیدرات بسیار پایین است. در این مدت، فقط گوشت، مرغ، ماهی، حلزون صدف دار، تخممرغ، پنیر، کره، روغن نباتی و سالاد سبزی میل کنید. روزی 8 لیوان آب بنوشید، الکل را کنارگذاشته و مولتی ویتامین مصرف کنید.

2- بعد از 2 هفته، مقدار سبزیجات مرحله ی 1 را بیشتر کنید. اینفاز جدید، فاز "کاهشوزن مداوم” نام دارد. در این فاز، که به مدت 9 هفته است، شما هر هفته، گروه غذاییمختلفی را اضافه می کنید. مراحل فاز "کاهش وزن مداوم” این گونه است:
- افزایش مقدار سبزیجات مرحله ی مقدمه-هفته ی سوم
- پنیر تازه – هفته ی چهارم
- آجیل و دانه ها –هفته ی پنجم
- انواع توت ها – هفته ی ششم
- حبوبات – هفته ی هفتم
- میوه های دیگر – هفته ی هشتم
- سبزیجات نشاسته دار –هفته ی نهم
- غلات سبوس دار – هفته ی دهم

3- هفته ی یازدهم وارد فاز تقویت می شوید. در این فاز، مقدارکربوهیدرات را به 100 گرمهفتگی افزایش دهید تا زمانی که احساس تغییر وزن کنید. سپس دوباره 100 کالری را حذف کنید. در واقع شما بهدنبال نقطه ی عطف و به عبارت دیگر مقدار کربوهیدراتی هستید که بدنتان در عین مصرفباز هم بتواند وزن را نگه دارد. این فاز ممکن است هفته ها طول بکشد تا اینکه نقطهی عطف را بیابید.

4- بعد از پیدا کردن نقطه ی عطف، وارد "فاز همیشگی” شوید. یعنیاینکه از این به بعد تا آخر عمر باید غذاهایتان با دقت انتخاب شوند، غذاها سالم باشندو مقدار کربوهیدرات های هفتگی تان متناسب باشند (با توجه به مقادیر مرحله یتقویت). این فاز تا ابد ادامه می یابد و باید تا آخر رژیم اتکینز را رعایت کنید تاوزنی ایده آل داشته باشید.