رژیم غذایی و شیوه زندگی و افزایش وزن طولانی مدت

داشتن زندگي پر تحرک همراه با رفتارهاي غذايي سالم، از مهمترين عوامل پيشگيري از بروز چاقيست و به نظر مي رسد تنها از طريق ايجاد تغيير در روش زندگي فردي مي توان به اين مهم دست يافت.رژيم غذايي و رفتارهاي مربوط به شيوه زندگي همواره برروي موفقيت استراتژي "کمتر بخوريد و بيشتر ورزش کنيد" جهت جلوگيري از افزايش وزن در دراز مدت تاثير گذار بوده است. لذا امروزه دانشمندان بر اهميت اصلاح رفتارهاي غذايي و الگوي زندگي براي تناسب اندام، تاکيد ويژه اي را دارند.
به همين منظور در اين خصوص در مطالعه اي برگرفته از ژورنالN Engl J Med.؛تحقيقات آينده نگري بروي 3 گروه جداگانه از زنان و مردان صورت گرفت که شامل 877,120 زن و مرد از ايالات متحده بود که اين افراد عاري از هرگونه بيماري مزمن بوده و در شروع مطالعات دچار چاقي نبودند. لازم به ذکر است اين پژوهش در سالهاي 2006- 1986 / 2003-1991 و 2006 –1986در اين سه گروه انجام شد و ارتباط بين تغيير در معيارهاي شيوه زندگي و تغييرات وزن در فواصل 4 سال (از طريق تنظيم چند متغير مانند سن و شاخص توده بدني در هر دوره ) مورد ارزيابي قرار گرفت. و بطور همزمان فاکتورها و معيارهاي شيوه زندگي آنان نيز بررسي شد(نتايج مرتبط با معيارها از طريق استفاده از متا آناليزها تعيين شدند).
در هر دوره 4 ساله، افراد مورد مطالعه به طور متوسط 1.5 کيلوگرم، اضافه وزن پيدا کردند ( صدک 95- 5 و 4/12- 1/4 ). به طوري که براساس افزايش وعده هاي روزانه و محتواي رژيم هر فرد؛ تغييرات وزن در اين 4 سال به شدت با مصرف موادي از قبيل چيپس، سيب زميني، شکر و نوشيدنيهاي شيرين، گوشت قرمز فراوري نشده و گوشت قرمز فراوري شده داراي ارتباط مستقيم و در مقابل با مصرف سبزيجات، غلات سبوس دار، ميوه ها، خشکبار و ماست رابطه معکوس داشت. در کل مي توان گفت تغييرات در محتوا و مقدار رژيم غذايي با اختلاف قابل توجهي در تغييرات وزن همراه بود. در ادامه محققان به اين نتيجه رسيدند که ساير معيارهاي شيوه زندگي نيز بصورت مستقل با تغييرات وزن در ارتباط بوده ، معيارهايي از قبيل : فعاليت بدني، مصرف الکل، سيگار، خواب، و تماشاي تلويزيون.
نکته عملي :شواهد علمي اخير حاکي از آنند کهخصوصيات رژيم غذايي و شيوه زندگي، ارتباط مستقيمي با تغييرات وزن در دراز مدت دارند و از تاثير بسزايي بر روي موفقيت استراتژي پيشگيري از چاقي برخوردار مي باشند. لذا راهکار کليدي براي پيشگيري از چاقي و حفظ تناسب اندام در طولاني مدت؛ برخورداري از شيوه زندگي صحيح در کنار يک رژيم غذايي سالم مي باشد. 

خدمات شیشه و آینه