دوست داشتن اندام خود، راهی برای کاهش وزن

افزایش وزن یکی از مشکلات عمده جوامع امروزی می باشد، و ما در اغلب مبتلایان شاهد مشکلات رفتاری و تصورات نادرست از تناسب اندام هستیم. بسیاری از مردم معمولاً درک درستی از کاهش وزن ندارند که این خود به بروز مشکلات رفتاری در کنترل وزنشان می انجامد. بسیاری از افراد دارای اضافه وزن برای کاهش وزن خود به راههای نامعقول و نادرستی پناه می برند از جمله:انجام اعمال جراحی زیبایی-پلاستیک،ابتلا به برخی اختلالات تغذیه ای، اعتیاد به انجام فعالیتهای ورزشی،مصرف داروهای استروئیدی، بدنسازی وپرداخت هزینه های گزاف برای لوازم آرایشی و لباسهای مد و غیره.در واقع کاهش وزن موفق در گرو اصلاح رفتارهای غلط غذایی و بهبود تصوری ذهنی فرد از اندام خود می باشد.

در همین راستا مطالعه ای بر روی 239 زن دارای اضافه وزن در طی مدت 12 ماه انجام گرفت. محققان زنان را به دو گروه کلی تقسیم کردند. به یک گروه از زنان به عنوان گروه کنترل، اطلاعات مربوط به سلامت بدن، از جمله: تغذیه خوب، مدیریت استرس و اهمیت مراقبت از خود ارائه شد. گروه دیگربه عنوان گروه آزمایش، برای مدت 30 هفته در یک برنامه مداخله ای درمانی (شامل ورزش، اصلاح رفتار های غذایی، آموزش بهبود تصویر ذهنی از اندام خود و چگونگی غلبه بر موانع فردی در برنامه رژیم کاهش وزن)، شرکت نمودند.

شواهد مطالعه حاکی از بهبود تصویر ذهنی زنان از اندامشان درگروه آزمایش (که مشمول برنامه درمانی بودند)، بود. علاوه بر این در این گروه، نگرانی های آنها در مورد شکل و سایز بدنشان کاهش یافت. در ضمن این افراد در مقایسه با گروه کنترل بهتر توانستند رژیم غذایی خود را کنترل کنند و وزن بیشتری هم از دست دادند (به طور میانگین 7 درصد از وزنشان را از دست دادند، در حالیکه کاهش وزن در گروه کنترل حدود 2 درصد بود). به طور کلی بر اساس نظر پژوهشگران در این مطالعه، نتایج تحقیقات نشان داد که ارتباطی قوی بین بهبود تصویر ذهنی فرد از اندام خود و اصلاح رفتارهای غذایی، با کاهش وزن وجود دارد.

نکته عملی: با توجه به اهمیت تصویر ذهنی فرد از بدن خود و اصلاح رفتارهای غذایی بر میزان موفقیت در کاهش وزن و حفظ تناسب اندام، داشتن برنامه های رفتاردرمانی و دیگر برنامه های آموزشی مرتبط با سلامت، یکی از جنبه های مهم برای موفقیت در کاهش وزن و حفظ تناسب اندام به شمار می آید. لذا در هر برنامه کنترل وزن، اصلاح رفتارها و نگرش های غلط افراد نیز باید مورد توجه قرار گیرند. 

خدمات و محصولات صنعتی

 الکتروپمپ

 

 

 

سلامت و زیبایی