آیا کیفیت و شرایط پوست برای انجام لیپو مهم است؟

تفکر اشتباه ديگري که ممکن است از زبان برخي‌ها شنيده باشيد اين است که هر فردي مي‌تواند بدون هيچ محدوديتي کانديداي مناسبي براي اين عمل باشد. درصورتي که اين‌طور نيست چراکه بيمارراعلاوه بر شرايط بي‌ام‌اي، بايد از نظر پوستي هم بررسي شود. ما بيماري را ليپوماتيک مي‌کنيم که پوستش خاصيت جمع شدگي داشته باشد. همه ما مي‌دانيم، بيماراني که خيلي وزن کم مي‌کنند ممکن است پوست‌شان دچار افتادگي شود، چراکه وقتي زير پوست چربي وجود نداشته باشد شل و آويزان مي‌شود. ليپوماتيک مانند لاغري عمل مي‌کندو درواقع چربي‌ها را از بدن خارج مي‌کند، به‌همين دليل پوست بايد طي اين عمل فرصت جمع شدگي داشته باشد. اما سوال اينجاست که آيا هر پوستي قابليت جمع شدگي دارد؟ در پاسخ بايد بگويم نه. پوستي که ترک‌هاي فراوان دارد جمع نمي‌شود، پس هر بيماري را نمي‌توان ليپوماتيک کرد، بيماري مناسب اين عمل است که پوست خوب داشته باشد، يعني افتادگي و ترک زياد نداشته باشد. قيمت ليپوماتيک

مزيت روش ليپوماتيک نسبت به ساير روش‌هاي قبلي چيست؟
يکي از مزيت‌هاي اين روش اين است، مقدار چربي که از بدن خارج مي‌شود يکنواخت‌تر است. همچنين چربي که بيرون مي‌آيد با آسيب بافتي کمتري همراه است و خونريزي‌اش کمتر است. در‌نتيجه کيفيت پوست و کيفيت کار بهتر است.
منبع: الو دکتر