آیا عوارض بعد از لیپوماتیک نسبت به سایر روشها کمتر است؟

يکسري موارد نظير کبودي و تورم در اين روش نيز هست ولي نسبت به ساير روشها کمتر است چون رگهاي ناحيه دست نخورده تر است و درعرض يک هفته برطرف مي‌شود. پوست ناحيه نيز ظرف يک ماه سفتي و قوام طبيعي خود را باز مي‌يابد. جمع شدن مايع زيرپوست در اين روش بسيار کمتر از روشهاي قبلي است. از موارد ديگري که بايد مورد اشاره قرار بگيرد اين است که ترس از آمبولي در اين روش خيلي اندک است و لذا مي‌توان به راحتي حجم هاي بالايي از چربي را در يک جلسه خارج کرد.

مزاياي ليپوماتيک نسبت به ساير روشها چيست؟
خارج سازي حجم هاي بالاتري از چربي در يک جلسه
امکان پرداختن بيشتر به ظرافت و نمايان سازي بافتهاي زيرين نظير عضله از روي پوست
امکان برگرداندن انحناهاي طبيعي بدن جهت هرچه زيباتر ساختن ناحيه
عوارض کمتر و بهبودي سريعتر
ظاهر هموارتر و صافتر
عدم وجود ترشحات بعدي
امکان استفاده از چربي خارج شده براي شکل دهي نواحي ديگر بدن
منبع: الو دکتر 

خدمات و محصولات صنعتی

 الکتروپمپ

 

 

 

سلامت و زیبایی